BALKONGER
Tillbaka till startsidan

Alla nya ändringar kommer att markeras så här

                                            Nuvarande läge:

Det pågår fortfarande arbeten med läckande tak. Det finns även några besiktningsanmärkningar som inte blivit åtgärdade!

* Grönfinksvägen 2-10 o Gråsparvsvägen 1-9 är klara - Källarnycklar är återlämnade
* Grönfinksvägen 12-18 o Gråsparvsvägen 11-17 är klara - Källarnycklar är återlämnade
* Gråsparvsvägen 16-26 och 4-14 är klara - Källarnycklar är återlämnade
   
  Terrasserna på Grå 4-14 och 28-36 är klara
                                                         
* Lövhagsgatan 3-21 - är klara - Källarnycklar är återlämnade
* Lövhagsgatan 25-43 - är klara - Källarnycklar är återlämnade 
* Lövhagsgatan 45-63 - är klara - Källarnycklar är återlämnade
* Lövhagsgatan 65 - 87 - är klara - Källarnycklar är återlämnade
 

Styrelsen har beslutat att ha ett informationsmöte i olika etapper, det vill säga att samla dem som kan ha likvärdiga frågor.
Det kommer att ske vid fem (5) tillfällen. Det sista mötet äger rum den 18 maj, kallelse sätts upp på entréportarna.
Då är det Lövhagsgatan 45-87 som blir inbjudna.

Onsdagen den 10 maj har styrelsen ett extra möte med dem som har terrasser. Kallelse finns på entréportarna.

På tidigare balkongmöten togs bland annat följande upp:

1. Vinterlisten (plastlisten mellan fönstren) bör tas bort på sommaren för att behålla livslängden på listen så länge som möjligt. Eftersom det är plast så gulnar den av solen och bli spröd av värmen.
2. Frost på insidan av glaset kan ske om man har balkongdörren öppen när det är kallt ute. 
3. Tänk på att det kan både regna och snöa in i gliporna vid kraftiga oväder.
4. Mattan tål att bli lite blöt.
5. Glaset i räckena är lamell och är tämligen okrossbart.
6. Fönsterglasen på balkongen går i en million bitar om de råkar gå sönder. Detta för att inte tunga glaspartier skall rasa ner.
7. Styrelsen valde att inte måla balkongplattan eftersom man lade på en matta istället. Att inte måla golvet innebar en lägre kostnad.

* Samtliga källarfönster är monterade..
* Besiktning skall ske av källarfönster och därefter skall ev. besiktningsanmärkningar göras och även dessa skall besiktas.
Tyvärr innebär detta att det kan ta lång tid innan man får sina källarnycklar i retur. Men så fort arbetet är klart kommer
nycklarna att läggas i Er postbox.

- - - - -

* Bofinksvägen 1-25 är färdiga - källarnycklar är återlämnade
* Bofinksvägen 27-41 skall vara färdiga den 12  aug - har blivit försenat men beräknas vara klart vecka 36, därefter skall de besiktas
*  Bofinksvägen 2-10 o Grönfinksvägen 1-9 är färdiga - Källarnycklar är återlämnade
* Bofinksvägen 12-18 o Grönfinksvägen är färdiga  - Källarnycklar är återlämnade.
* Grönfinksvägen 2-10 o Gråsparvsvägen 1-9 påbörjas 3 okt och skall vara klart den 9 dec
* Grönfinksvägen 12-18 o Gråsparvsvägen 11-17 påbörjas 14 nov och skall vara klart den 30 dec
* Gråsparvsvägen 16-26 är oklart när man påbörjar inglasningen, detta beror på när vintern startar.
 

* Terrasserna på Grå 4-14 och 26-36 pågår. Gjutning av golv pågår.

* Lövhagsgatan 3-21 pågår uppsättning av balkar som nya balkongplattan skall vila på.
* Lövhagsgatan 25-43 är klar för uppsättning av balkar.

* Lövhagsgatan 45-63 pågår rivning och reparation av balkonggolv.
*
Lövhagsgatan 65 - 87 påbörjas rivning av balkongfront 17 oktober och beräknas hålla på till 4 november.

 

* Vi har inte fått någon information om när rivning påbörjas på Lövhagsgatan 65-87.

* Samtliga källarfönster är monterade sånär som ett par på Lövhagsgatan 65-87.
* Besiktning skall ske av källarfönster och därefter skall ev. besiktningsanmärkningar göras och även dessa skall besiktas.
Tyvärr innebär detta att det kan ta lång tid innan man får sina källarnycklar i retur. Men så fort arbetet är klart kommer
nycklarna att läggas i Er postbox.

Tyvärr har inglasningen blivit lite försenat pga att man vill att så många som möjligt skall kunna komma ut på sina balkonger.

- - -
Dessvärre har balkongkillarna blivit hotade för att man anser att det tar för lång tid med projektet. Detta är INTE ok, grabbarna som monterar har inget med tidplanen, organisation eller annat övergripande jobb att göra. De utför bara det jobb som de blir tilldelade. Om någon tror att projektet kommer att gå fortare för att man hotar byggkillarna, så att de lämnar området, så har man tänkt grymt fel!!!

Även om man har åsikter om balkongprojektets framfart så är det ändå bara balkonger det handlar om. Att hota de som arbetar, styrelsen eller andra som är inblandade i projektet är fruktansvärt dåligt. Styrelsen arbetar hårt för att lösa de problem som uppstår och för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt!
 

* Vecka 26 (den 27 juni) påbörjas rivning av fronter på Lövhagsgatan 3-21

* Från och med måndag kommer fem (5) st att arbeta enbart med inglasning för att komma ikapp den tid som förlorades bl.a pga sjukdom.

Samtliga påbörjade balkonger kommer på ett eller annat sätt att vara användbara innan byggarbetarna går på semester (25 juli)
  

Grå 1-9, Grön 2-10: Planerat utsläpp mitten av juni
Grön 12-18, Grå 11-17: Planerat utsläpp mitten av juli
Ovanstående balkonger kommer att öppnas när räckena är på plats. Ni är välkomna att använda balkongerna
MEN tänk på att allt som ni tar ut skall plockas in när det är dags för inglasningen.

    Grå 4-36: som har balkonger, kommer att kunna utnyttja balkongerna from den 25 juli. Det nya räcket kommer inte att finnas på plats
    utan ett provisoriskt räcke monteras så att balkongerna kommer att kunna nyttjas. Terrasserna öppnas upp igen och arbetet med
    dem påbörjas i höst.

Utsläpp har skett på:
Bofinksvägen 27-41 och 2-18
Grönfinksvägen 1-9 och 11-17
Grönfinksvägen 2-8 och 12-18
Gråsparvsvägen 1-9 och 11-17
Gråsparvsvägen 4-14 och 16-36

Inglasning pågår på:
Bofinksvägen 1-25
 


V 14, kommer inglasningarna och man kommer att påbörja monteringen på Bof 1-25, därefter fortsätter man på Bof 41-27.
    På Bof 12-18/Grön 11-17 monteras nya plattorna och därefter kommer räckan att börja monteras.
    På Grön 12-18/Grå 11-17 Skall det målas färdigt och förberedas för montering av plattor.
    På Grå 4-14 pågår rivningsarbeten som blir klart nästa vecka.

v 9 Balkongerna på Bofinksvägen 23-25 (6st) har besiktats för att vara normgivande. Det var lite nerslag på fläckar och liknande som skall åtgärdas snarast. Därefter skall monteringen av övriga balkonger sätta fart. Länk till brevet som gick ut veckan före påsk.

OBS! Nedan är preliminära datum, ändringar kan ske, oftast beroende på vädersituationen.

Balkonginglasning beräknas vara färdigt enligt nedan:
    v 23 Bof 1-25
    v 25 Bof 27-41
    v 26 Bof 2-10 o Grön 1-9
    v 28 Bof 12-18 o Grön 11-17

Beräknad start för balkongrenovering där den ännu inte påbörjats:
    v 08 Grön 12-18 o Grå 1-17
    v 16 Grå 16-36
    v 22 Grå 4-14

    v 32 Löv 3-21
    v 39 Löv 25-43

  Vecka 6   påbörjas bytet av källarfönstren på Löv 3-21
  Vecka 7   fortsätter rivning av balkongfronter med början på Grön 12
               fortsätter även påbyggnad av balkongräcken på redan rivna balkonger
  Vecka 9   skall första inglasningen vara klar, därefter kommer ev. smärre förändringar att diskuteras men förhoppningsvis så skall inglasningen ta fart efter detta.


Så var det då dags för balkongbygget att återupptas efter lite jul- och nyårsledighet. Då slog kylan till och torsdagen den 7 januari gick det inte att göra någonting. Men kylan varar inte för evigt så snart är det åter dags.
Att det står "klart" på informationsbladet vid källarfönsterbytena innebär att fönstren är bytta. Därefter skall besiktning ske och ev. brister skall åtgärdas. Dessutom skall en besiktning av avloppsupphängningen göras.

Via denna länk finns ett flödesschema som visar i vilken turordning balkongerna byggs och källarfönstren byts. Siffran i den gula rutan representerar turordningen. Dvs man börjar med nummer ett för att sedan gå vidare till nummer två osv. B står för balkonger och K-F för källarfönster.

Ni som lånar gamla soprummen utanför entréportarna. Håll ögonen öppna efter annonsering när det är dags att måla dem!

Vecka 50 kommer källarfönstren på Grön 1-9, 11-17 och Bof 2-10, 12-18 att besiktas.
Vecka 49 kommer de första balkongräckena
Fler balkongplattor kommer att levereras vecka 47 och 49
Vecka 47 kommer balkongerna att rivas på Grön 2-10 och Grå 1-9.

 

Vecka 44 kommer de första balkongplattorna (golven) att monteras tillsammans med räckena, inglasningen sker vid ett senare tillfälle.
Vecka 43 återupptas montering av källarfönster

Klart:  Den 5 november besiktades källarfönstren på Bofinksvägen 1-25 och 27-41.
Flera källarfönster är klara och besiktade men besiktningsanmärkningarna har inte åtgärdats.
 

Länken till gamla tidsplan är borta då en ny har presenterats.
OBS! Lövhagen är fastighetsbeteckningen.
Lövhagen 11 = Bofinksvägen 1-25,
Lövhagen 10 = Bofinksvägen 27-41
Lövhagen 12 = Bofinksvägen 2-10 o Grönfinksvägen 1-9
Lövhagen 13 = Grönfinksvägen 2-10 o Gråsparvsvägen 1-9
Lövhagen 9  =  Bofinksvägen 12-16 o Grönfinksvägen 17-11
Lövhagen 8 = Grönfinksvägen 12-16 o Gråsparvsvägen 17-11
Lövhagen 7 = Gråsparvsvägen 16-36
Lövhagen 14 = Gråsparvsvägen 4-14
Lövhagen 18 = Lövhagsgatan 3-21
Lövhagen 25 = Lövhagsgatan 25-43

Lövhagen 20 = Lövhagsgatan 45-63
Lövhagen 21 = Lövhagsgatan 65-87
 

Det är viktigt att Ni håller ögonen öppna efter information! I samband med balkongutbyggnaden så kommer även källarfönster att bytas. Fönstren måste monteras från insidan, vilket innebär att vi måste ha tillträde till samtliga källarförråd/hobbyrum som har fönster. Bered en gång samt en arbetsyta på c:a 1 meter framför fönstret.
Det kommer närmare information i brevlådan och på entréporten när vi närmar oss just Ditt källarförråd.
.

Nedan är det som har varit:

Den 27 maj 2015 lämnade hyresnämnden positivt besked om att föreningen får bygga ut balkongerna med inglasning

Den 13 maj höll hyresnämnden ett möte ang. balkongutbyggnaden.

Just nu ligger ärendet hos hyresnämnden.
Har Ni fått ett brev från dem är det viktigt att Ni skickar tillbaka kvittot på att Ni har fått brevet.
Ja-svar kan lämnas både till hyresnämnden och exp. Nej-svar kan bara lämnas till hyresnämnden.

Just nu är det en väldigt stor majoritet för utbyggnad, dock saknas det fortfarande c:a 250 svar.
Senast den 16 februari skall svaren finnas på exp. därefter lämnas ärendet till hyresnämnden
som kallar de som svarat nej eller inte svarat alls för att höra deras motiveringar.

Visning

Visning av hur en utbyggd balkong kommer att se ut har skett i föreningshusets fritidslokal

Måndag den 19, tisdagen den 20, onsdagen den 21 och torsdagen den 22 januari
mellan klockan 10.00 och 20.00

Styrelsen fanns på plats för att svara på Era frågor
En renovering av balkongerna måste göras och i samband med detta föreslår styrelsen att balkongerna skall byggas ut.

I lokalen fanns det broschyrer där det står beskrivet lite mer om varför och vilka kostnader det för med sig.
Broschyrerna finns kvar på exp.

BALKONGER
extra stämma

Samtliga medlemmar kallas till extra stämma den 25 januari 2015 kl 14.00
Stämman hålls i Råby Centrums idrottshall

Om Du inte kan närvara kan Du ge en familjemedlem eller granne en fullmakt att rösta för Din räkning.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Välkomna!

Tillbaka till startsidan