Tänker Du flytta    

Tillbaka till startsidan

Andrahands-uthyrning
Annons på exp
Försäljning
Uppsägning

 

Andrahands­ uthyrning:
Man får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande och endast om godtagbara skäl finns. Särskild blankett skall fyllas i och den finnas även att få tag på via Bredablicks hemsida eller från vår expedition. Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för lägenheten och för vad Din andrahandshyresgäst ev. ställer till med. Tänk på att lämna in Din ansökan i god tid. Styrelsen har möte var tredje vecka.
* Från och med 1 mars 2019 kommer styrelsen att ta ut en hanteringskostnad på 2 500 kr/år
                                 (Läs mer ur bostadsrättslagen och föreningens stadgar).
Upp

Försäljning:

Den 17 december beslutade styrelsen att en besiktning av spiskåpan skall ske inför alla försäljningar.
 

1)       När Du hittar en intresserad köpare (ta gärna namn och telefonnummer till fler då det inte är säkert att vi kan godkänna första köparen se punkt 2) lämna namn, personnummer och telefonnummer på den köpare som Du bestämt Dig för, till 23:ans exp. dessutom vill vi ha Din nya adress, för att kunna skicka information om försäljning för deklaration. Det bästa är om du kan fylla i rätt blankett

2)       Vi tar nu en kreditupplysning för att se att köparen:

a)     … inte har några betalningsanmärkningar.

b)     … har för avsikt att själv bo i lägenheten.

 

3)       Om ovanstående upplysningar är ok så skickar vi ansökan till Riksbyggens Ekonomicenter, de skriver ut en överlåtelse i tre exemplar och skickar till Dig. 

 

4)       Tänk på att prata med banken om Du har lägenheten som pant för några lån, innan försäljning.

 

5)        I samband med inflyttningsinformationen till nya köparen så meddelas hur många nycklar som är uttagna på lägenheten.

 

6)       Om Du är osäker på när och hur pengarna skall inkasseras så finns det en praxis där man erhåller 10 % av köpesumman, i handpenning, när överlåtelse-handlingarna skrivs och resterande summan vid överlämnandet av sista nyckeln.

upp

Uppsägning
Du har rätt att återlämna lägenheten till föreningen. Det innebär att Du har 3 månaders uppsägning och därefter tillfaller lägenheten föreningen utan ekonomisk ersättning till Dig. Du äger dock rätten att sälja Din lägenhet under denna 3-månadersperiod, och om så skulle ske så är det bara att återta avsägelsen. Särskild blankett skall fyllas i.
Upp

Annons på exp.
Nu finns det en anslagstavla på expeditionen där Ni kan annonsera om Ni vill
Byta lägenhet, Sälja Din lägenhet eller Köpa en lägenhet
Anslagstavlan är endast till för medlemmar i vår förening. Datera annonsen, efter 2 månader plockar vi ner den och om Ni fortfarande inte har fått napp så får Ni gärna återkomma med en ny annons. Detta är ett led för att hjälpa våra medlemmar att kunna bo kvar på området när nuvarande bostad inte fungerar längre pga av förändringar i familjen eller andra orsaker.
upp

 

 

Tillbaka till startsidan