INFORMATION TILL MÄKLARE
                                                                              Till startsidan

                                                                                                                                                                               

Föreningen har en ny ekonomisk förvaltare, Bredablick, överlåtelseavtal skall skickas till dem på adress:
                         Bredablick, Box 6083, 102 32  STOCKHOLM

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus Nr 23 har styrelsemöte varje tredje onsdag, * veckorna 44, 47, 50 osv.

Enligt nuvarande stadgar skall den som förvärvar en lägenhet också har för avsikt att bo i den.
Det är alltså inte tillåtet att köpa en lägenhet för att sedan låta någon annan bo i den.
Styrelsen kan, men måste inte, godkänna nya medlemmar där förälder och barn köper lägenheten ihop och där bara den ena parten skall bo i lägenheten.

Innan ett godkännande sker av styrelsen så bör ett möte med nya köparen ske för att informera om hur vår bostadsrättsförening fungera. Vi besiktar också spisfläkten för att säkerställa att det inte sitter en felaktig fläkt som stör föreningens ventilationssystem.

Allmän information

Ny lägenhetsnumrering 2018-11-01

Datum för styrelsemöten

Parkeringsregler
Det är köer till samtliga förhyrda p-platser - Nya priser från 1 januari 2019

Planritningar 

Årsredovisning 2017/18

Stadgar Nya stadgar är tagna för första gången. Möte Nr 2 kommer att ske 2019