Möten

Tillbaka till startsidan

Extra stämma
Styrelsen_för_Västeråshus_Nr_23
Årsmöte

Årsredovisning 2017-2018
Årsredovisning 2016-2017
Årsredovisning 2015-2016
Årsredovisning 2014-2015
Årsredovisning 2013-2014 
Årsredovisning 2012-2013
Årsredovisning 2011-2012
Årsredovisning 2010-2011
Årsredovisning 2009/2010
Årsredovisning 2008/2009

 

 

Ordinarie Styrelsemöte 2019:
Styrelsen har preliminärt bokat in följande datum för styrelsemöten 2019:
Var tredje onsdag. V 3, 6, 9 osv. det kan ske förändringar.


Årsmöte 2018  
Årsmötet 2018 ägde rum den 21 november!

2018 års stämma hölls i Råby Centrums idrottshall kl 18.30 den 21 nov. Närvarande var 42 st röstberättigade och ca 10 övriga.

Till stämmoordförande valdes Lars Ericson.

Motion 1: Installation av rörelsesensorer i trapphusen
Stämman avslog motionen pga av det höga priset

Motion 2a: Rabatter vid garage
Stämman avslog motionen i dess helhet

Motion 3: Rutin för cykelrensning
Stämman biföll motionen som även inkludera cykelrummen

Motion 4: Spärr på entréportar
Stämman hänsköt frågan till styrelsen för att se om det finns en rimlig lösning.

Ärenden som styrelsen önskar behandla
Ärende 5:
Namnbyte
Stämman beslutade att föreningens nya namn ska vara "Bostadsrättsföreningen Västeråshus 23" (Brf Västeråshus 23)

Ärende 6: Nya Stadgar
Stämman antog de nya stadgarna i sin helhet för första gången.

Styrelsen för Västeråshus Nr 23, efter stämman 2017

Ordinarie
Mariana Bergqvist, ordförande
Anders Lindbom, vice ordförande
Pekka Karvonen, studieansvarig
Henry Öryd, brandansvarig
Pirkko Ojanen
Eva Ljungkrantz
Anna-Lotta Söderberg

Suppleanter
Christos Pantelidis, Håkan Forsman, Mats Hansson, Marja-Liisa Iivonen samt Monika Jakobowski.

Revisor är  Marika Bergström och suppleant Siavash Javidi
Auktoriserad revisionsfirma är: Ernst & Young

Valberedningen består av Nora Condori, sammankallade, samt Ulf Bolinder och Eva Lindbom

Fritidskommittén:
odlingslotter:    Annika Dahl

Om Ni önskar komma i kontakt med någon av ovanstående personer så maila till exp. så
ordnar vi det. exp@23an.se

 

Extra stämma

.
upp

Tillbaka till startsidan