Parkeringsmöjligheter
Tillbaka till startsidan

Onumrerade platser finns för boende med tillstånd samt för tillfälliga gäster med biljett. För boende med bil registrerad på området kostar en årsbiljett 300 kr. Glöm inte att ta med registreringsbevis när ni skall hämta ut ett nytt tillstånd. För bilar som är registrerade på annan adress är priset för p-tillstånd 900 kr per år. För en P-biljett som köps av annan än bostadsrättsinnehavare  betalas även moms.

P-biljett i automat kostar 3 kr/timme, 30 kr/dygn, 150 kr/vecka.

P-plats med motorvärmare kostar 150 kr/månad from 1 jan 2013
P-plats utan motorvärmare (endast längs Gråsparvs- Grönfinks- och Bofinksvägen) kostar 90:-/månad from 1 jan 2013

Garagen längs husen kostar 400 kr per månad from 1 jan 2013
Garagen på stora parkeringen kostar 420 kr per månad from 1 jan 2013
De separata garagen på Grönfinksvägen och Bofinksvägen kostar 620 kr per månad from 1 jan 2013.

Ett parkeringstillstånd för firmabilar och "gäster" kostar 2 500 kr per år.

Är Ni intresserad av att hyra en plats så anmäl det till Bredablick, Telefon 010-177 59 00. Vardagar 8.30-16.00 eller hemsida länk

*Elbilar - laddhybrider. Föreningen håller på att förbereda för ett antal laddstolpar. Meddela exp. om Ni har en sådan bil. Vi vill åter påpeka vikten av att inte ladda bilar i garagen. Elsäkerhetsverket har kommit ut med en varningsskrift där man varnar för brandrisken om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag.

Ny regler ang. depositionsavgift och hantering av garagenycklar from 1 mars 2016. Depositionsavgiften är 500 kr för två nycklar. Om dessa inte har returnerats till exp. i tid kommer låset att bytas på garaget och depositionsavgiften tillfaller föreningen. Att lämna nycklarna i tid innebär första vardagen, när exp. har öppet, som infaller efter den sista i den månad vars månad kontraktet har upphört.
Förtydligande: Avgiften på 500 kr gäller enbart för nytecknande av kontrakt. Ni som redan har betalat in en deposition behöver inte göra någon fyllnadsbetalning. Det står på respektive kontrakt vad varje hyresgäst har erlagt för belopp i deposition.

Telefonnumret till vaktbolaget för parkering är 021-35 77 11

 2019 års parkeringsregler Länk