Renovering av lägenheter:

KÖK
Över spisen sitter en dragkåpa och den får inte bytas ut mot en eldriven spisfläkt.
Det finns kolfilterfläktar som inte påverkar föreningens ventilation och dessa är tillåtna.

BLANDARE (Kranar)
Styrelsen har fattat beslut om att Warpmans AB enbart renoverar, monterar och byter reservdelar på etablerade märken. T.ex som Mora Mattson, Oras, Vårgårda (Gustavsberg)

VÄGGAR
Om man har för avsikt att riva eller bygga upp en vägg skall man lämna en ritning, till styrelsen, över hur man tänker göra. Förvaltaren kommer sedan att kontakta Er för detaljer och därefter fattar styrelsen ett beslut.

* GROVKÖK
Inga förändringar får göras i grovköket, som påverkar golvbrunn, väggar och golv, utan styrelsens godkännande. Det finns en fuktspärr i golv och väggar som inte får brytas.

STÖRNING
All renovering bör ske med omtanke av grannar. Prata gärna med dem om hur länge Ni tror att renoveringen kommer att pågå och glöm inte att ta extra hänsyn till grannar med små barn.

REPARATIONSFOND
Till varje lägenhet finns en reparationsfond som kan utnyttjas vid ommålning, tapetsering osv. Fyll i ansökningsblanketten (länk för utskrift) som finns på exp. och visa upp den tillsammans med kvitton.

                                                           Plumber accident animated emoticon