Fastighetsjour: 35 01 00   För allvarliga händelser som inte kan vänta tills nästa vardag. Läs mer
Trygghetsjour: 31 45 50   22.00 - 07.00 vid störning från lägenheter, trapphus och källare. Läs mer