Allmän information om 23:an
Tillbaka till startsidan

Allmänna regler
Balkonger

Bastu

Bredband
Bommar
Brandvarnare
Försäkringar
Husdjur
Inre reparationsfonden
Kamerabevakning
Källarförråd:
Kök
Lokaler
Lägenhetscylindrar
Låsöppning
Skadedjur
Störning
Telefonnummer
Trapphus
TV  
                                                           
Allmänna regler

Balkonger:  får inte användas till att skaka mattor och dylikt från. Man får inte heller slänga ut fimpar. Vill man
                  grilla så är det enbart tillåtet med elgrill. Tänk även på att blomlådor skall sättas på insidan samt att
                  när man vattnar dessa får det inte rinna ner till grannarna.

Bommar:     till området är stängda och låsta. Dessa öppnas med lägenhetsnyckeln och bommen måste stängas
                  för att få ut nycklarna igen. Utryckningsfordon och liknande använder en speciell nyckel, som passar
                  till alla lås av den här typen, i hela Sverige. (Ser Ni en öppen bom, var snäll och stäng den, därmed

                  går den åter i lås.)

Brandvarnare:  Det är krav på att alla boende skall ha en fungerande brandvarnare. Det är upp till den boende att detta sköts.
                       Det finns brandvarnare att köpa på expeditionen. Upp

Bredband:   Vi har Stadsnätets bredband med uttag i hallen. Stadsnätet som förvaltas av Mälarenergi har
                  olika bolag som de låter använda sitt nät. Kontakta Mälarenergi (021-39 50 50) så får Ni erbjud-
                  ande från samtliga bolag och kan själv välja vad som passar Er.
                  Vi har dessutom com hems (0771-55 00 00) tre hål i väggen vilket innebär att det även den
                  vägen finns möjlighet till bredband och telefoni.

Husdjur:      Hundar och katter skall vara kopplade och får inte rastas på gårdarna. Hundtoalett finns mellan de
                  gröna garagen på stora parkeringen.
                  För att få ha ormar och andra kräldjur i lägenheten krävs tillstånd, från Miljö och Hälsa, som skall
                  visas upp för styrelsen
                   Upp                                 

Inre Reparationsfonden: 2,5 % av kallhyran sätts in på lägenhetens inre reparationsfond. Dessa pengar får Du
                  som lägenhetsinnehavare använda för reparation och nyinskaffning av sådant som blir
                  kvar i lägenheten vid en ev. flytt. T.ex för att köpa ny spis, tapeter eller om Du behöver byta
                  strömbrytare. Blankett fylls i och lämnas ner på exp. tillsammans med kvitto eller faktura. Fakturor 
                  från oss eller Warpmans AB kan bifogas blanketten så för vi över pengar från Din fond till rätt konto.
                 

Kamerabevakning: förekommer i tvättstugor, källare, miljöhus och garage. Dels rent slumpmässigt och dels
                            om det är ovanligt stökigt på någon plats. Upp

Källarförråd:    Hobbyrummen och nätförråden tillhör lägenheterna, vilket innebär att dörrarna åtgärdas på
                      bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Om frysar och andra el-känsliga prylar förvaras i dessa
                      utrymmen så gör man det på egen risk då lgh-innehavaren själv inte kan byta säkring. Trasiga säkringar i
                      källarutrymmen är inget skäl för jourutryckning utan byts på ordinarie arbetstider.

Kök                 Kontakta styrelsen innan ni tar bort spiskåpan. Man får inte ha en motordriven fläkt. Se fliken renoveringar

Lägenhetscylindrar   Styrelsen vill gärna att de boende har kvar det låssystem som vi har monterat in, då det
                                underlättar vid reparationer, besiktningar osv. Därför har styrelsen fattat beslut om följande subventioner:

                                             1.          Rengöring, smörjning och liknande av lgh-cylindrar står föreningen för.                                          
                                             2.
         
Omläggning av lås, inkl 3 st nycklar kostar 2.000:- extra nycklar därutöver betalas per st.
                                             3.          Nya lås till postboxar och källarförråd kan beställas direkt via felanmälan (Warpmans AB)

Låsöppning:  Om Ni låst in Era nycklar i hobbyrummet, garaget eller liknande så tar föreningen ut en kostnad
                   på 100:- för öppning under kontorstid och 500 kronor för öppning övrig tid.

Skadedjur:   Om Ni får problem med skadedjur eller insekter så ska Ni ringa till Anticimex 075-245 10 00. Läs mer här
 

Störning:     av grannarna får naturligtvis inte ske. Mellan 22.00 och 7.00 skall man inte utsätta sina grannar för
                  onödiga ljud. Tänk på att behandla Din granne som Du själv vill bli behandlad! Vid utryckning från
                  störningsjouren blir den störande debiterad för kostnaderna. Telefon 021-31 45 50 till Svensk Bevakningstjänst. Upp

Trapphusen: och källargångarna får ej användas till förvaring av barnvagnar, cyklar, pulkor eller liknande.

TV-antenner: Vi har com hem kabel-TV (tre hål i väggen). Parabol får sitta inne på balkongen, de får inte
                    sticka ut utanför fasadens liv.
                    Vilka kanaler som finns och var man hittar dem kan Du se här 

                    Upp

 

 

                           

 

 

 

Upp