STAMBYTET ÄR NU KLART!
 
Nu har garantitiden gått ut!

 2007    2008    2009    2010
 Garantibesiktning    


Nu har alla lägenheter fått sina stammar bytta och den 2-åriga garantibesiktningen har gjorts

         

 Utförda Garantibesiktning

Löv  3- 5      Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629      
Löv  7- 9      Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629
   
Löv 11-00    Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  
Löv 13-00    Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  
Löv 15-17    Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 
Löv 19-21    Garantibesiktning har ägt rum den 21 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 

Löv 25-27    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629
Löv 29-31    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 

Löv 33-35    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  
Löv 35-35    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  

Löv 37-39    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629
Löv 41-43    Garantibesiktning har ägt rum den 22 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629

Löv 45-47    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 
Löv 49-51    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629
 
Löv 53-55    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629
Löv 55-55    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629

Löv 57-59    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  
Löv 61-63    Garantibesiktning har ägt rum den 23 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  

Löv 77-79    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629    
Löv 81-83    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 

Löv 85-87    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629  
Löv 69-71    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629 

Löv 73-75    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629           
Löv 65-67    Garantibesiktning har ägt rum den 24 maj 2012   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 120629

 

Bof 15    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330
Bof 17    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330
  
Bof 19    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012
      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330  
Bof 21    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330 
             
Bof 23    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330    
Bof 25    Garantibes. har ägt rum den 17 jan 2012      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 120330

Bof 1      Garantibes. har ägt rum den 17 nov 2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216
Bof 3      Garantibes. har ägt rum den 17 nov 2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216
  
Bof 5      Garantibes. har ägt rum den 17 nov 2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216         
Bof 7      Garantibes. har ägt rum den 17 nov
2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216 
Bof 9      Garantibes. har ägt rum den 17 nov 2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216
Bof 11    Garantibes. har ägt rum den 17 nov 2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216   
Bof 13    Garantibes. har ägt rum den 17 nov
2011     ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 111216

Bof 41      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531
Bof 39
      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531
Bof 37      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531
Bof 35      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531

Bof 33      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531
Bof 31      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531   
Bof 29      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531    
Bof 27      Garantibes. har ägt rum den 8 april 2010      ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100531

 

Bof 18      Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Bof 16      Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430 
Bof 14      Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430   
Bof 12      Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Bof 10     
Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Bof 8        Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Bof 6        Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Bof 4        Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Bof 2       
Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
 

Grön 17    Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 15
    Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 13    Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 11    Garantibes. har ägt rum den 24 mars 2010    ev anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grön 9      Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 7      Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grön 5      Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430            
Grön 3      Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 1      Garantibes. har ägt rum den 8 mars 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grön 18    Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 16    Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 14    Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430            
Grön 12    Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grön 10    Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grön 8      Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 6      Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 4      Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grön 2      Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
  
                                                         

Grå 17      Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grå 15
      Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430             
Grå 13      Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grå 11      Garantibes. har ägt rum den 23 febr 2010      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grå 9        Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430
Grå 7    
    Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430    
Grå 5    
    Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430   
Grå 3       
Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430    
Grå 1        Garantibes. har ägt rum den 27  jan 2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430

Grå 36      Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226 
Grå 34     
Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226
Grå 32     
Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226
Grå 30      Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226
Grå 28      Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226

Grå 26      Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331

Grå 24     
Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331     
Grå 22      Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331
Grå 20      Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331    
Grå 18     
Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331   
Grå 16     
Garantibes. har ägt rum den 11 jan  2010       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331

Grå 14      Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226
Grå 12      Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226 
Grå 10     
Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226 
Grå 8       
Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226     
Grå 6        Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226      
Grå 4        Garantibes. har ägt rum den 11 dec  2009      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100226

upp    
                                                            

                                                                               

                                          2010

Löv 77-79    100125 - 100219    Klart         Besiktning har skett den 10 mars 2010   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100430   
Löv 81-83    100201 - 100226    Klart         Besiktning har skett den 10 mars 2010  
Löv 85-87    100208 - 100305    Klart         Besiktning har skett den 10 mars 2010  
Löv 69-71    100111 - 100205    Klart         Besiktning har skett den 18 febr. 2010
                    se ovan ang. garantibesiktning
Löv 73-75    100118 - 100212    Klart         Besiktning har skett den 18 febr. 2010 

                                         2009

Löv 65-67    091123 - 091218    Klart        Besiktning har skett den 18 febr. 2010   ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100331 

Löv 45-47    091019 - 091113    Klart         Besiktning har skett den 4 dec      ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100129
Löv 49-51    091026 - 091120    Klart         Besiktning har skett den 4 dec     
Löv 53-55    091102 - 091127    Klart         Besiktning har skett den 4 dec
Löv 55-55    091102 - 091127    Klart         Besiktning har skett den 18 dec
                se ovan ang. garantibesiktning
Löv 57-59    091109 - 091204    Klart         Besiktning har skett den 18 dec   
Löv 61-63    091116 - 091211    Klart         Besiktning har skett den 18 dec   

Löv 25-27    090914 - 091009    Klart         Besiktning har skett den 12 nov    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 100129
Löv 29-31    090921 - 091016    Klart         Besiktning har skett den 12 nov   
Löv 33-35    090928 - 091023    Klart         Besiktning har skett den 12 nov   
Löv 35-35    090928 - 091023    Klart         Besiktning har skett den 12 nov 
                se ovan ang. garantibesiktning
Löv 37-39    091005 - 091030    Klart         Besiktning har skett den 12 nov   
Löv 41-43    091012 - 091106    Klart         Besiktning har skett den 12 nov 
 

Löv  3- 5      090810 - 090904    Klart         Besiktning har skett den 1 okt       ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 091030         
Löv  7- 9      090817 - 090911    Klart         Besiktning har skett den 1 okt    
Löv 11-00    090824 - 090918    Klart         Besiktning har skett den 1 okt
Löv 13-00    090824 - 090918    Klart         Besiktning har skett den 8 okt 
                  se ovan ang. garantibesiktning  
Löv 15-17    090831 - 090925    Klart         Besiktning har skett den 8 okt
Löv 19-21    090907 - 091002    Klart         Besiktning har skett den 8 okt

                                                                                                             
Bof 17    090520 - 090622         Klart          Besiktning har skett den 28 aug     ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090925   
Bof 19    090529 - 090629         Klart          Besiktning har skett den 28 aug   
Bof 21    090605 - 090706         Klart          Besiktning har skett den 28 aug              
Bof 23    090612 - 090710         Klart          Besiktning har skett den 28 aug                     se ovan ang. garantibesiktning
Bof 25    090622 - 090710         Klart          Besiktning har skett den 28 aug

vecka 17    Bof 9      vecka 20     Klart         Besiktning har skett den 25 juni    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090925
vecka 18    Bof 11    vecka 21     Klart         Besiktning har skett den 25 juni   
Bof 13    090506 - 090605          Klart         Besiktning har skett den 25 juni                     se ovan ang. garantibesiktning
Bof 15    090513 - 090612          Klart         Besiktning har skett den 25 juni      

vecka 13    Bof 1      vecka 16      Klart         Besiktning har skett den 4 juni    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 0908031
vecka 14    Bof 3      vecka 17      Klart         Besiktning har skett den 4 juni   
vecka 15    Bof 5      vecka 18      Klart         Besiktning har skett den 4 juni                       se ovan ang. garantibesiktning
vecka 16    Bof 7      vecka 19      Klart         Besiktning har skett den 4 juni 
  

vecka 09    Bof 35    vecka 12      Klart         Besiktning har skett den 30 april    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090601
vecka 10    Bof 37    vecka 13      Klart         Besiktning har skett den 30 april
vecka 11    Bof 39    vecka 14      Klart         Besiktning har skett den 30 april                se ovan ang. garantibesiktning.
vecka 12    Bof 41    vecka 15      Klart         Besiktning har skett den 30 april

vecka 05    Bof 27    vecka 08      Klart         Besiktning har skett den 1 april     ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090430
vecka 06    Bof 29    vecka 09      Klart         Besiktning har skett den 1 april    
vecka 07    Bof 31    vecka 10      Klart         Besiktning har skett den 1 april                se ovan ang. garantibesiktning.    
vecka 08    Bof 33    vecka 11      Klart         Besiktning har skett den 1 april    

vecka 47   Bof 18    vecka 50       Klart        Besiktning har skett den 19 feb    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090331
vecka 48   Bof 16    vecka 51       Klart        Besiktning har skett den 19 feb  
vecka 03   Bof 14    vecka 06       Klart        Besiktning har skett den 19 feb                se ovan ang. garantibesiktning.   
vecka 04   Bof 12    vecka 07       Klart        Besiktning har skett den 19 feb

upp  

                                                                2008

vecka 43   Grön 11  vecka 46       Klart        Besiktning har skett den 9 dec.    ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 090130
vecka 44   Grön 13  vecka 47       Klart        Besiktning har skett den 9 dec.
vecka 45   Grön 15  vecka 48       Klart        Besiktning har skett den 9 dec.                se ovan ang. garantibesiktning.
vecka 46   Grön 17  vecka 49       Klart        Besiktning har skett den 9 dec.

vecka 38    Bof 10    vecka 41      Klart        Besiktning har skett den 20 nov. ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 081219
vecka 39    Bof 8    vecka 42        Klart        Besiktning har skett den 20 nov.
vecka 40    Bof 6    vecka 43        Klart        Besiktning har skett den 20 nov              se ovan ang. garantibesiktning.
vecka 41    Bof 4    vecka 44        Klart        Besiktning har skett den 20 nov.
vecka 42    Bof 2    vecka 45        Klart        Besiktning har skett den 20 nov.

vecka 33   Grön 1    vecka 36       Klart        Besiktning har skett den 23 okt ev. anmärkningar skall vara åtgärdade den 081128
vecka 34   Grön 3    vecka 37       Klart        Besiktning har skett den 23 okt
vecka 35   Grön 5    vecka 38       Klart        Besiktning har skett den 23 okt               se ovan ang. garantibesiktning
vecka 36   Grön 7    vecka 39       Klart        Besiktning har skett den 23 okt
vecka 37   Grön 9    vecka 40       Klart        Besiktning har skett den 23 okt

vecka 21    Grön 18    vecka 24    Klart        Besiktning har skett den 21 aug ev. anmärkningar skall vara åtgärdade den 080930
vecka 22    Grön 16    vecka 25    Klart        Besiktning har skett den 21 aug
vecka 23    Grön 14    vecka 26    Klart        Besiktning har skett den 21 aug              se ovan ang. garantibesiktning
vecka 24    Grön 12    vecka 27    Klart        Besiktning har skett den 21 aug

vecka 17    Grå 11     vecka 20     Klart        Besiktning har skett den 3 juli ev. anmärkningar skall vara åtgärdade den 0800831
vecka 18    Grå 13     vecka 21     Klart        Besiktning har skett den 3 juli
vecka 19    Grå 15     vecka 22     Klart        Besiktning har skett den 3 juli                se ovan ang. garantibesiktning
vecka 20    Grå 17     vecka 23     Klart        Besiktning har skett den 3 juli

vecka 12    Grön 10    vecka 15    Klart        Besiktning har skett den 27 maj ev. anmärkningar skall vara åtgärdade den 080630
vecka 13    Grön 8      vecka 16    Klart        Besiktning har skett den 27 maj
vecka 14    Grön 6      vecka 17    Klart        Besiktning har skett den 27 maj              se ovan ang. garantibesiktning
vecka 15    Grön 4      vecka 18    Klart        Besiktning har skett den 27 maj
vecka 16    Grön 2      vecka 19    Klart        Besiktning har skett den 27 maj

vecka 07    Grå 1        vecka 10    Klart        Besiktning har skett den 22 april      ev. anmärkningar skall vara åtgärdad senast 080531
vecka 08    Grå 3        vecka 11    Klart        Besiktning har skett den 22 april     
vecka 09    Grå 5        vecka 12    Klart        Besiktning har skett den 22 april              se ovan ang. garantibesiktning   
vecka 10    Grå 7        vecka 13    Klart        Besiktning har skett den 22 april    
vecka 11    Grå 9        vecka 14    Klart        Besiktning har skett den 22 april

upp    

vecka 48    Grå 26      vecka 51   Klart         Besiktning har skett den 20 mar     ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 080430
vecka 49    Grå 24      vecka 51   Klart         Besiktning har skett den 20 mar        
vecka 02    Grå 22      vecka 05   Klart         Besiktning har skett den 20 mar
vecka 03    Grå 20      vecka 06   Klart         Besiktning har skett den 20 mar             se ovan ang. garantibesiktning
vecka 04    Grå 18      vecka 07   Klart         Besiktning har skett den 20 mar
vecka 05    Grå 16      vecka 08   Klart         Besiktning har skett den 20 mar

vecka 43    Grå 36      vecka 46   Klart         Besiktning har skett  den 9 jan  ev. anmärkningar skall vara åtgärdade senast 080229
vecka 44    Grå 34      vecka 47   Klart         Besiktning har skett  den 9 jan
vecka 45    Grå 32      vecka 48   Klart         Besiktning har skett  den 9 jan                se ovan ang. garantibesiktning
vecka 46    Grå 30      vecka 49   Klart         Besiktning har skett  den 9 jan
vecka 47    Grå 28      vecka 50   Klart         Besiktning har skett  den 9 jan

                                                                                2007
vecka 37    Grå 4        vecka 40    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec    ev. anmärkningar skall var åtgärdade senast 080131
vecka 38    Grå 6        vecka 41    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec
vecka 39    Grå 8        vecka 42    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec            se ovan ang. garantibesiktning
vecka 40    Grå 10      vecka 43    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec 
vecka 41    Grå 12      vecka 44    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec
vecka 42    Grå 14      vecka 45    Klart        Besiktning har skett  den 14 dec
upp