Beläggningsarbeten

Västerås stad har påbörjat beläggningsarbeten på Rönnoxelgatan med planerad start i april/maj och skall enligt plan vara klart sensommaren 2023. Det är en omfattande underhållsarbete som ska utföras. Stora delar av gatan måste rivas och nya kantstenar ska sättas. Tyvärr går det inte att utföra den här typen av arbeten utan att väsnas och vara i vägen emellanåt. De kommer att göra sitt bästa för att störa så lite som möjligt men vill redan nu be om överseende med de störningar som kommer att uppstå.

Under sensommaren 2023 kommer även Lövhagsgatan byggas om i samma omfattning och beräknas vara klar hösten 2023.

« Tillbaka