jul 21

Mark

From 1/8 2020 kommer Warpmans inte längre handha vår fastighetsskötsel, som istället tas över av MARK. Avtalet löper inledningsvis på två år så att vi slipper vara uppbundna för länge. Styrelsens förhoppning är givetvis att föreningen ska få en förvaltning som håller en jämn och bra kvalitet.