sep 24

När du ska anlita bygghantverkare

Ladda ner broschyren från konsumentverket. På sista sidan har du en sammanfattande CHECKLISTA som är bra.
Kolla med EXP om du är osäker på vad man får göra i lägenheten.

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/tips-till-dig-som-ska-anlita-bygghantverkare.pdf