okt 31

Årsstämman

Med anledning av rådande pandemi kommer det inte att hållas någon stämma, utan röstningen kommer att ske enbart genom poströstning.
Kolla i era  postfack efter helgen.