mar 4

Köp av p-tillstånd under covid-19

Under rådande pandemi håller expeditionen stängt för tillfället av besökande vilket innebär ändrade rutiner tillsvidare.

läs –> HUR DU KÖPER P-TILLSTÅND UNDER COVID-19 <– läs

Tack för din förståelse!