apr 8

BRANDINFORMATION en olycka händer så lätt,

Vi uppmanar alla medlemmar att läsa utbildningsmaterialet i denna PDF.

Informationen är mycket värdefull när olyckan är framme och hjälper dig agera säkert och att förebygga olycksfall kopplat till brand.