Bredband

Föreningen är ansluten till två Internetleverantörer:

Comhem – Du bor i ett comhemhus för bredband, telefoni och tv.

comhem.se/portal/comhem/ettan

Stadsnätet (Fibra)

Välj och vraka bland bredbandstjänsterna i vårt utbud.

0771-375 375

fibra.se