Bredband

Föreningen är ansluten till två Internetleverantörer:

Tele2 (gamla Comhem) – Du bor i ett comhemhus för bredband, telefoni och tv.

https://www.tele2.se/bredband

Stadsnätet (Fibra)

Välj och vraka bland bredbandstjänsterna i vårt utbud.

0771-375 375

fibra.se