Motioner

En motion är ett förslag som lämnas till styrelsen och som är av allmänt intresse och därför bör beslutas på stämman.

Tänk på att Du måste vara medlem för att lämna en motion.

Motioner vill vi få in året runt!

Sista datum för inlämning av motioner är 30/9.

Senare bidrag behandlas först på stämman året därefter.

Exempel på en motion:

Motion till Västeråshus Nr 23 årsstämma 2012

Förslag: Jag föreslår att föreningen skall bygga en fjärde våning på husen!

Motivering: Därför att det råder bostadsbrist i staden och med en extra våning så får flera chansen till eget boende.

Västerås den 1 sept 2013

Namn, adress och lgh-nummer