Möten

Extra stämma

Styrelsen för Västeråshus Nr 23

Årsmöte

Ordinarie Styrelsemöte 2018:

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus Nr 23 har, med några få undantag, möte var 3:e onsdag.

2017 års stämma hölls i Råby Centrums idrottshall kl 18.30 den 15 nov 2017. Närvarande var 74 st röstberättigade och ca 10 övriga.

Till stämmoordförande valdes Håkan Ax.

Motion 1: Gemensamt bredband, TV och Telefoni

Stämman avslog motionen till förmån för det fria valet.

Motion 2a: Parkering på föreningens innergårdar

Stämman avslog motionen i dess helhet

Motion 2b: Bilåkande på gården

Stämman ansåg motionen besvarad efter att styrelsen redogjort för kommande planer med nya lås på bommarna och test med mobila farthinder på gårdarna.

Motion 3: Underhåll av källarkorridorer

Stämman ansåg motionen besvarad när styrelsen berättade om golvmålning som är beställd och löpande målning av väggar och tak.

Motion 4a: Beskärning av träd vi kolonilott Löv 17-29

Stämman avslog motionen

Motion 4b: Borttagning av träd utanför Löv 75

Stämman avslog motionen

Motion 5: För smal väg

Stämman återremitterade frågan till styrelsen då man missförstått vilken väg det var frågan om.

Motion 6: Utseende mot Råby C

Stämman ansåg motionen besvarad när styrelsen redogjorde för vad som är på gång. Bl.a försöker man få till ett samarbete med Råby Centrum ang. de rabatter som ligger närmast husen, samt att styrelsen sökt bidrag för att fräscha upp konstverken på fasaden.

Motion 7: Inomhus klimat maj – september

Stämman avslog motionen i sin helhet och motionären uppmanades tt ringa felanmälan om problemet kvarstår nästa sommar.

Motion 8: Inomhusklimat höst och vår

Stämman återremitterade motionen till styrelsen för att tillsammans med MälarEnergi vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet under råa vår- och höstdagar.

Motion 9: Cykelparkering

Stämman avslog motionen om låsbara cykelställ under tak, dels pga av kostnaden och att föreningen redan har cykelrum. Dessutom har nya cykelställ precis köpts in som skall monteras på innergårdarna allt eftersom markåterställningen sker. Dessa cykelställ har en extra hög bygel där man kan låsa fast ramen.

Motion 10a: Önskar kameror i området pga oroligheterna vid Råby C

Motion 10b: Önskar samarbete med närpolis

Motion 10c: Önskar övervakningskameror

Motion 10d: Önskar portkod/portlås på entréportarna

Stämman beslutade att låsa centrumportarna dygnet runt. Stämman kan däremot inte besluta om kameror då det är beslut från länsstyrelsen.

Motion 11: Ordning i tvättstugan

Stämman avslog motionen i sin helhet då man anser att nuvarande regler är tillräckliga.

Nummer 12: Ärenden som styrelsen önskar behandla

Styrelsen redogjorde för de huvudsakliga ändringarna till nya stadgar. De kommer i sin helhet till extrastämman

Stämman antog de nya stadgarna.

Styrelsen för Västeråshus Nr 23, efter stämman 2017

Ordinarie

Mariana Bergqvist, ordförande

Anders Lindbom, vice ordförande

Pekka Karvonen, studieansvarig

Henry Öryd

Pirkko Ojanen

Eva Ljungkrantz

Suppleanter

Christos Pantelidis, Anna-Lotta Söderberg, Monika Jakobowski, Håkan Jansson och Per Lindberg.

Revisor är Marika Bergström och suppleant Siavash Javidi

Valberedningen består av Hans Norling, sammankallade, samt Ironia Condori och Reza Al Saoodi

Fritidskommittén:

odlingslotter: Annika Dahl och Hana Hromadkova

Om Ni önskar komma i kontakt med någon av ovanstående personer så maila till exp. så

ordnar vi det. exp@23an.se

Extra stämma

Den 25 januari 2015 hölls en extra stämma där närvarande röstberättigade medlemmar röstade ja för en utbyggnad

av balkonger. Då ett sådant projekt påverkar den boendes miljö så måste ett godkännande från hyresnämnden

ske. Sista dag för inlämning av röster är den 16 januari därefter lämnas ärendet till hyresnämnden.

Extra stämma

Den 15 april 2009 hölls en extra stämma där närvarande röstberättigade medlemmar beslutade att föreningen

skall bygga ett föreningshus, som skall innehålla en gemensamhetslokal för 75 personer, relax-avdelning,

övernattningsrum (istället för evakueringslägenheten) samt exp. och styrelserum.

ÅRSREDOVISNING 2016-2017

ÅRSREDOVISNING 2015-2016

ÅRSREDOVISNING 2014-2015

ÅRSREDOVISNING 2013-2014

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2011-2012

ÅRSREDOVISNING 2010-2011 fattas

ÅRSREDOVISNING 2009-2010

ÅRSREDOVISNING 2008-2009