Möten

Årsstämma 2020-11-18

Styrelsen för Västeråshus 23

Årsmöte

Ordinarie Styrelsemöte 2021:

Styrelsen för Brf Västeråshus 23 har, med några få undantag, möte var 3:e onsdag.

2020 års stämma hölls i Föreningshuset, Rönnoxelgatan 23, kl 18.30 den 18 nov 2020. I år röstade våra medlemmar via poströstning. 76 st poströster har inkommit. Av dessa förklarades 75 st röstberättigade och 1 st ogiltig.

Till stämmoordförande valdes Camilla Lindblom.

Motion 1: Gårdsbommar

56 st röstade Bifall

7 st röstade Avslag

4 st röstade Bordläggs

8 st röstade Blank

Stämman beslutade : Bifall

Motion 2: Bredband

60 st röstade Bifall

7 st röstade Avslag

3 st röstade Bordläggs

5 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 3: Upplysningstavla

62 st röstade Bifall

6 st röstade Avslag

3 st röstade Bordläggs

4 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 4: MC-Garage

58 st röstade Bifall

9 st röstade Avslag

3 st röstade Bordläggs

5 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 5: Kontantbetalning

21 st röstade Bifall

46 st röstade Avslag

0 st röstade Bordläggs

8 st röstade Blank

Stämman beslutade: Avslag

Motion 6: Farthinder på Bofinksvägen

62 st röstade Bifall

6 st röstade Avslag

2 st röstade Bordläggs

5 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 7: Sanera eller märk upp rörböjarna som innehåller asbest

62 st röstade Bifall

6 st röstade Avslag

1 st röstade Bordläggs

6 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 8: Parkeringsövervakning

63 st röstade Bifall

6 st röstade Avslag

1 st röstade Bordläggs

5 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 9: Rutiner för felanmälan i tvättstugan

62 st röstade Bifall

6 st röstade Avslag

2 st röstade Bordläggs

5 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 10: Rutiner för att fylla på tvättstugekortet

27 st röstade Bifall

38 st röstade Avslag

3 st röstade Bordläggs

7 st röstade Blank

Stämman beslutade: Avslag

Motion 11: Hundrastgården

53 st röstade Bifall

12 st röstade Avslag

3 st röstade Bordläggs

7 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Motion 12a: En skylt med text ”stäng av motorn”

27 st röstade Bifall

37 st röstade Avslag

2 st röstade Bordläggs

9 st röstade Blank

Stämman beslutade: Avslag

Motion 10b: En skylt med text ”fimpa här”

57 röstade Bifall

7 st röstade Avslag

1 st röstade Bordläggs

10 st röstade Blank

Stämman beslutade: Bifall

Styrelsen för Brf Västeråshus 23, efter stämman 2020

Ordinarie

HenryÖryd, ordförande

Håkan Forsman, vice ordförande

Pekka Karvonen, studieansvarig

Tim Erlandsson, IT-ansvarig

Eva Ljungkrantz

Marja-Liisa Iivonen

Marcelo Fiusa

Suppleanter

Christos Pantelidis, Kirsi Aaltonen, Monika Jakobowski, Serafia Innala samt Margarita Lopez.

Revisor är Marika Bergström och suppleant Siavash Javidi

Valberedningen består av Thomas Olsson, sammankallade, samt Ironia Condori och Kemira Gabeljic

Fritidskommittén:

Odlingslotter: Annika Dahl

Om Ni önskar komma i kontakt med någon av ovanstående personer så maila till exp. så ordnar vi det.

exp@23an.se

ÅRSREDOVISNING 2019-2020

ÅRSREDOVISNING 2018-2019

ÅRSREDOVISNING 2017-2018

ÅRSREDOVISNING 2016-2017

ÅRSREDOVISNING 2015-2016

ÅRSREDOVISNING 2014-2015

ÅRSREDOVISNING 2013-2014

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2011-2012

ÅRSREDOVISNING 2010-2011 fattas

ÅRSREDOVISNING 2009-2010

ÅRSREDOVISNING 2008-2009