Parkering

–> HUR DU KÖPER P-TILLSTÅND UNDER COVID-19 <–

I Västerås får bilar köras på tomgång i max 1 min. Enda undantaget är fordon som behöver hålla motorn igång för att driva en anläggning, t ex sopbilar.

Elbilar – laddhybrider.

Föreningen håller på att förbereda för ett antal laddstolpar. Meddela EXP om Ni har en sådan bil. Vi tillåter inte laddning av bilar i garagen. Elsäkerhetsverket har kommit ut med en varningsskrift där man varnar för brandrisken om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag.

Onumrerade platser finns för boende med tillstånd samt för tillfälliga gäster med biljett. För boende med bil registrerad på området kostar en årsbiljett 1 200 kr. Glöm inte att ta med registreringsbevis när ni skall hämta ut ett nytt tillstånd. För bilar som är registrerade på annan adress är priset för p-tillstånd 2 400 kr per år. För en P-biljett som köps av annan än bostadsrättsinnehavare betalas även moms.

P-tillstånd för Företagsbilar samt gäster (utan reg nr) kostar 3 000 kr/år.

P-biljett i automat kostar 3 kr/timme, 30 kr/dygn, 150 kr/vecka.

P-plats med motorvärmare kostar 250 kr/månad.

Förhyrda p-platser utan motorvärmare kostar 180 kr/månad.

P-plats utan motorvärmare finns endast längs Gråsparvs- Grönfinks- och Bofinksvägen.

Garagen längs husen kostar 420 kr per månad from 1 jan 2019

Garagen på stora parkeringen kostar 420 kr/månad.

De separata garagen på Grönfinksvägen och Bofinksvägen kostar 620 kr/ månad.

Husvagnar håller vi inte längre plats för.

Ett parkeringstillstånd för firmabilar och ”gäster” kostar 3 000 kr per år.

Är Ni intresserad av att hyra en plats så anmäl det till Bredablick, 010-177 59 00 (välj knappval nr 2) mellan 8,30-16 måndag-fredag eller mejlar till info@bblick.se.

Ny regler ang. depositionsavgift och hantering av garagenycklar from 1 mars 2016. Depositionsavgiften är 500 kr för två nycklar. Om dessa inte har returnerats till Exp. i tid kommer låset att bytas på garaget och depositionsavgiften tillfaller föreningen. Glöm inte att lämna in nycklarna före sista månadens utgång.

Förtydligande: Avgiften på 500 kr gäller enbart för nytecknande av kontrakt. Ni som redan har betalat in en deposition behöver inte göra någon fyllnadsbetalning. Det står på respektive kontrakt vad varje hyresgäst har erlagt för belopp i deposition.

Telefonnumret till vaktbolaget Securitas för parkering är 0771 76 70 00.

För kompletterande korrigeringar i parkeringsreglerna, se nedanstående

Parkeringsregler 2021