Renovering

KÖK

I kök får endast dragkåpa (spiskåpa) anslutas till frånluftssystemet. Alliansfläktar eller fläktar med kolfilter eller varianter som är avsedda för villa får under inga omständigheter direktanslutas till föreningens ventilationssystem. Skador som uppstår på föreningens takfläktar och kan härledas till felaktiga montage i lägenheter kommer att debiteras medlemmen. Läs mer angående Spiskåpa / Dragkåpa här.

BLANDARE (kranar)

Styrelsen har fattat beslut om MARK enbart renoverar, monterar och byter reservdelar på etablerade märken. T.ex som Mora Mattson, Oras, Vårgårda (Gustavsberg).

VÄGGAR

Om man har för avsikt att riva eller bygga upp en vägg skall man lämna en ritning till styrelsen, över hur man tänker göra. Förvaltaren kommer sedan att kontakta Er för detaljer och därefter fattar styrelsen ett beslut.

GROVKÖK

Inga förändringar får göras i grovköket, som påverkar golvbrunn, väggar och golv, utan styrelsens godkännande. Det finns en fuktspärr i golv och väggar som inte får brytas.

STÖRNING

All renovering bör ske med omtanke av grannar. Prata gärna med dem om hur länge Ni tror att renoveringen kommer att pågå och glöm inte att ta extra hänsyn till grannar med små barn.

REPARATIONSFOND

Till varje lägenhet finns en reparationsfond som kan utnyttjas vid ommålning, tapetsering osv.

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar här  

Utbetalning ur inre fond

eller hämtar på Exp. och visa upp den tillsammans med kvitton.