Styrelsen

Välkomna till Styrelsen för Västeråshus nr 23:

Ordförande: Henry Öryd

Vice ordförande: Håkan Forsman

Ledamöter: Pekka Karvonen, Eva Ljungkrantz, Marcelo Fiusa, Marja-Liisa Ivionen, Tim Erlandsson

Suppleanter: Christos Pantelidis, Monika Jakobowski, Kirsi Aaltonen, Serafia Innala, Margarita Lopez

Revisorer: Marika Bergström och rev.suppl. Siavash Javidi

Fritidskommittén & Odlingslotter: Annika Dahl och Marja-Liisa Iivonen

Valberedning: Thomas Olsson, sammankallande, Nora Condori samt Kemira Gabeljic.

Kontakt:
Samtliga funktionärer kontaktas lämpligast via mejl, exp@23an.se,
vilket då vidarebefordras till rätt ledamot/ledamöter.

Synpunkter och förfrågningar görs på 021-35 11 66 (EXP) eller via mejl exp@23an.se.
Öppettider finns på startsidan.

Fakturaadress:

BRF Västeråshus 23

FTG-nr 798

FE 754

838 74 FRÖSÖN