Telefonnummer

23ans exp. 021-35 11 66

 Ring endast under följande tider:
 måndagar: 8.00-10.00
 tisdagar: 16.00-18.00
 torsdagar: 12.00-14.00
 Övrig tid: endast mejl eller brev

Förvaltare Ulf Holgersson 021-35 11 66

Felanmälan: Mark Fastighet, vardagar 07.00-16.00 021-475 65 65
(Funktionsfel i lägenheter och allmänna utrymmen)

Fastighetsjour: Mark, vardagar 16.00-07.00 samt helger 010 471 77 77.
(Vid fel som måste åtgärdas omgående under kvällar, nätter och helger)

Bredband: Fibra 0771-375 375

Parkering: Securitas 0771 76 70 00

Förhyrda Parkeringsplatser länk

Skadedjur: Anticimex 075-245 10 00

Ring så fort Du ser skadedjur i lägenheten. Kostnaderna går på föreningen.

Uppge försäkringsnumret i Länsförsäkringar 2404452*01 samt föreningens

organisationsnummer 77 80 00 – 5075.

Länsförsäkringar (bostadsrättstillägget) länk