Mäklarinformation

Styrelsen för Brf Västeråshus 23 har, med några få undantag, möte var 3:e onsdag.

Enligt nuvarande stadgar skall den som förvärvar en lägenhet också har för avsikt att bo i den.

Det är alltså inte tillåtet att köpa en lägenhet för att sedan låta någon annan bo i den.

Styrelsen godkänner inte nya medlemmar där förälder och barn köper lägenheten ihop och där bara den ena parten skall bo i lägenheten.

Innan ett godkännande sker av styrelsen så skall ett möte med nya köparen ske för att informera om hur vår bostadsrättsförening fungerar. Vi kontrollerar också spisfläkten för att säkerställa att det inte sitter en felaktig fläkt som stör föreningens ventilationssystem.

ÅRSREDOVISNING 2019-2020

ÅRSREDOVISNING 2018-2019

ÅRSREDOVISNING 2017-2018

ÅRSREDOVISNING 2016-2017

ÅRSREDOVISNING 2015-2016

ÅRSREDOVISNING 2014-2015

ÅRSREDOVISNING 2013-2014

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2011-2012

ÅRSREDOVISNING 2010-2011

ÅRSREDOVISNING 2009-2010

ÅRSREDOVISNING 2008-2009