Allmän information

BALKONGER får inte användas till att skaka mattor och dylikt från. Man får inte heller slänga ut fimpar. Vill man grilla så är det enbart tillåtet med elgrill. Tänk även på att blomlådor skall sättas på insidan samt att när man vattnar dessa får det inte rinna ner till grannarna.

BOMMAR till området är stängda och låsta. Dessa öppnas med lägenhetsnyckeln och bommen måste stängas för att få ut nycklarna igen. Utryckningsfordon och liknande använder en speciell nyckel, som passar till alla lås av den här typen, i hela Sverige. (Ser Ni en öppen bom, var snäll och stäng den, därmed går den åter i lås.)

BRANDVARNARE är det krav på att alla boende har en fungerande variant av. Det är upp till den boende att detta sköts. Det finns brandvarnare att köpa på EXP.

BRANDINFORMATION en olycka händer så lätt. Vi uppmanar alla medlemmar att läsa utbildningsmaterialet i denna PDF.

BREDBAND Vi har Stadsnätets bredband (Fibra) med uttag i hallen enligt bilden till höger. Stadsnätet som förvaltas av Mälarenergi har olika bolag som de låter använda sitt nät. Kontakta Fibra på 0771-375 375.

Vi har som ett alternativ dessutom comhems tre hål i väggen i vardagsrummet med uttag för TV, bredband och telefoni.

Numret dit är 90 222

HUSDJUR Hundar och katter skall vara kopplade och får inte rastas på gårdarna. Hundtoalett/rastgård finns utanför Lövhagsgatan 87. För att få ha ormar och andra kräldjur i lägenheten krävs tillstånd från Miljö och Hälsa, som skall visas upp för styrelsen.

INRE REPARATIONSFOND 2,5 % av kallhyran sätts in på lägenhetens inre reparationsfond. Dessa pengar får Du som lägenhetsinnehavare använda för reparation och nyinskaffning av sådant som blir kvar i lägenheten vid en ev. flytt, t ex ny spis, tapeter eller om Du behöver byta strömbrytare. Blankett fylls i och lämnas ner på Exp. tillsammans med kvitto eller faktura. Fakturor från oss eller MARK kan bifogas blanketten så för vi över pengar från Din fond till rätt konto.

KAMERABEVAKNING förekommer i tvättstugor, källare, miljöhus och parkeringen. Dels rent slumpmässigt och dels om det är ovanligt stökigt på någon plats.

KÄLLARFÖRRÅD

Hobbyrummen och nätförråden tillhör lägenheterna, vilket innebär att dörrarna åtgärdas på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Om frysar och andra el-känsliga prylar förvaras i dessa utrymmen så gör man det på egen risk då lgh-innehavaren själv inte kan byta säkring.

Trasiga säkringar i källarutrymmen är inget skäl för jourutryckning, utan byts på ordinarie arbetstider.

Nu är de flesta avstängda matkällare omgjorda till Cykel- och Barnvagnsrum. Det kostar 100:- per år att hyra tillträde till rummet. Hör av Dig till expeditionen om Du är intresserad så får vi se var närmaste utrymme finns.

Det finns fortfarande några matkällare kvar i vissa hus. Det består av ett stort kylrum som håller c:a 10 grader. Man får ett eget bås som man kan sätta sitt eget hänglås på. Nyckeln till kylrummet kostar 100 kronor per år att hyra.

KÖK Kontakta styrelsen innan ni tar bort spiskåpan. Man får inte ha en motordriven fläkt.

Se fliken renovering.

LÄGENHETSCYLINDRAR Styrelsen vill gärna att de boende har kvar det låssystem som vi har monterat in, då det underlättar vid reparationer, besiktningar osv. Därför har styrelsen fattat beslut om följande subventioner:

1. Rengöring, smörjning och liknande av lgh-cylindrar står föreningen för.

2. Omläggning av lås, inkl 3 st nycklar kostar 2.000:-. Extra nycklar därutöver betalas per st.

3. Nya lås till postboxar och källarförråd kan beställas direkt via felanmälan (MARK).

LÅSÖPPNING Om Ni låst in Era nycklar i hobbyrummet, garaget eller liknande så tar föreningen ut en kostnad på 100:- för öppning under kontorstid och 500 kronor för öppning övrig tid.

SKADEDJUR Om Ni får problem med skadedjur eller insekter så ska Ni ringa till Anticimex, uppge försäkringsnumret 2404452*01

075-245 10 00. Läs mer här.

STÖRNING av grannarna får naturligtvis inte ske. Mellan 22.00 och 7.00 skall man inte utsätta sina grannar för onödiga ljud. Tänk på att behandla Din granne som Du själv vill bli behandlad! Vid utryckning från störningsjouren blir den störande debiterad för kostnaderna. Telefon 021-31 45 50 till AVARN.

TRAPPHUSEN och källargångarna får ej användas till förvaring av barnvagnar, cyklar, pulkor eller liknande.

TV-ANTENNER Vi har com hem kabel-TV (tre hål i väggen).
Parabol får sitta inne på balkongen, men inte sticka ut utanför fasadens liv.
Vilka kanaler som finns och var man hittar dem kan Du se här.

SERVICELÄGE:

Du låser dörren och tar ut nyckeln lite snett (klockan 10), för då kommer vi in med servicenyckeln. Dörren är lika låst som förut. Obs! Lås inga extralås!

Ventilation

Fastigheterna har ett frånluftssystem som ej får påverkas. Tilluftsventiler i fönster ska vara öppna och ventiler bakom radiatorer (element) får inte täppas igen eller sättas för. Till-och frånluftsventiler ska hållas rena från damm och fett om fullgod ventilation ska uppnås.