Gräsmattor

För biologisk mångfald kommer föreningen att låta små delar av vissa gräsmattor växa upp till ängsyta. Detta skall gynna naturlivet på området.

 

« Tillbaka