Allmän information

Balkonger får inte användas till att skaka mattor och dylikt från. Man får inte heller slänga ut fimpar. Vill man grilla så är det enbart tillåtet med el-grill. Tänk även på att blomlådor skall sättas på insidan av balkongen.

Rökning och grillning på balkong – de fem vanligaste missuppfattningarna

Bommar till området är stängda och låsta. Dessa öppnas med blippen som ingår till lägenheterna, och stängs automatiskt. Blipp-kontrollen sitter på en husvägg nära bommarna och är ut markerade.
När man kör ut från området så öppnas bommarna automatiskt, skulle dem ej öppnas automatiskt så får man använda blippen för att öppna dem.
Brandvarnare: Det är krav på att alla boende har en fungerande brandvarnare. Det är den boendes ansvar att detta sköts. Det finns brandvarnare att köpa på Exp. för 120 kr inkl. moms. De har ett inbyggt batteri på 10 år, därefter behövs dem bytas.
Vattenlarm: Larmen finns i diskbänksskåpet och tjuter vid kontakt med vatten. Om det larmar anmäl till Exp.
Läckageskydd: För vitvaror finns att köpa på Exp.
Toalettsits: IDO Seven
Brandinformation: En olycka händer så lätt. Vi uppmanar alla medlemmar att läsa utbildningsmaterialet i denna PDF.
Bredband: Vi har Stadsnätets bredband (Fibra) med uttag i hallen enligt bilden till höger. Stadsnätet som förvaltas av Mälarenergi har olika bolag som de låter använda sitt nät. Kontakta Fibra på 0771-375 375.Vi har som ett alternativ dessutom comhem/tele2 tre hål i väggen i vardagsrummet med uttag för TV, bredband och telefoni. Numret dit är 90 222.

Husdjur: Hundar och katter skall vara kopplade och får inte rastas på gårdarna. Hundrastgård finns utanför
Lövhagsgatan 87. Var goda att inte låta hundarna väsnas för mycket efter kl 22.00. För att få ha ormar och andra kräldjur i lägenheten krävs tillstånd från Miljö och Hälsa, som skall visas upp för styrelsen.

Innegårdar: All bollsport är förbjuden på innergårdarna då vi har haft flera fall av trasiga fönsterrutor.

Inre reparationsfond: 2,5 % av kallhyran sätts in på lägenhetens inre reparationsfond. Dessa pengar får Du som lägenhetsinnehavare använda för reparation och nyinskaffning av sådant som blir kvar i lägenheten vid en ev. flytt, t ex ny spis, tapeter eller om Du behöver byta strömbrytare. Blankett fylls i och lämnas ner på Exp. tillsammans med kvitto eller faktura. Fakturor från oss eller MARK kan bifogas blanketten så för vi över pengar från Din fond till rätt konto.

Kamerabevakning: Bevakning förekommer i tvättstugor, källare, miljöhus och parkeringen. Dels rent slumpmässigt och dels om det är ovanligt stökigt på någon plats.

Källarförråd: Hobbyrummen och nätförråden tillhör lägenheterna, vilket innebär att dörrarna åtgärdas på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Om frysar och andra el-känsliga prylar förvaras i dessa utrymmen så gör man det på egen risk då lgh-innehavaren själv inte kan byta säkring. Trasiga säkringar i källarutrymmen är inget skäl för jourutryckning, utan byts på ordinarie arbetstider.

Nu är de flesta avstängda matkällare omgjorda till Cykel- och Barnvagnsrum. Det kostar 200:- per år att hyra tillträde till rummet. Hör av Dig till expeditionen om Du är intresserad så får vi se var närmaste utrymme finns.

Det finns fortfarande några matkällare kvar i vissa hus. Det består av ett stort kylrum som håller c:a 10 grader. Man får ett eget bås som man kan sätta sitt eget hänglås på. Priset är 200 kr per år och bås.

Kök: Kontakta styrelsen innan ni tar bort spiskåpan. Man får inte ha en motordriven fläkt. Vid byte av köksspis skall denna vara enfas 230V.

Lägenhetscylindrar: Styrelsen vill gärna att de boende har kvar det låssystem som vi har monterat in, då det underlättar vid reparationer, besiktningar osv. Därför har styrelsen fattat beslut om följande subventioner:

1. Rengöring, smörjning och liknande av lgh-cylindrar står föreningen för.

2. Ny cylinder, inkl 3 st nycklar kostar 3.500:-. Extra nycklar därutöver betalas per st.

3. Nya lås till postboxar och källarförråd kan beställas direkt via felanmälan (MARK).

Låsöppning: Om Ni låst in Era nycklar i hobbyrummet, garaget eller liknande så tar föreningen ut en kostnad på 100:- för öppning under kontorstid och 500 kronor för öppning övrig tid.

Lås: Vi samarbetar nu med LåsCenter för skötsel av våra nycklar och lås. Vill ni kopiera en nyckel, göra ett låsbyte eller göra en omläggning av lås behöver ni besöka Exp. Har ni frågor och funderingar kontakta Exp.

Serviceläge: Du låser dörren och tar ut nyckeln lite snett (klockan 10), för då kommer vi in med servicenyckeln. Dörren är lika låst som förut. Obs! Lås inga extralås!

Video på hur man ställer in låset i Serviceläge:


Skadedjur:
Om Ni får problem med skadedjur eller insekter så ska Ni ringa till Länsförsäkringar Bergslagen på  telefonnummer 021-190100, uppge försäkrings numret 2404452*01.

Störningsjour: Störning av grannarna får naturligtvis inte ske. Mellan 22.00 och 7.00 skall man inte utsätta sina grannar för onödiga ljud. Tänk på att behandla Din granne som Du själv vill bli behandlad! Vid utryckning från störningsjouren blir den störande debiterad för kostnaderna. Telefon 021-31 45 50 till AVARN.

Trapphusen: Trapphus och källargångarna får ej användas till förvaring av barnvagnar, cyklar, pulkor eller liknande.

TV-Antenner: Vi har Tele2 kabel-TV (tre hål i väggen). Parabol får sitta inne på balkongen, men inte sticka ut utanför fasadens liv.

Ventilation: Fastigheterna har ett frånluftssystem som ej får påverkas. Tilluftsventiler i fönster ska vara öppna och ventiler bakom radiatorer (element) får inte täppas igen eller sättas för. Till-och frånluftsventiler ska hållas rena från damm och fett om fullgod ventilation ska uppnås.

Luftning av element: Luftning av element står föreningen för och bör inte göras av boende, kontakta felanmälan så löser dem det åt er kostnadsfritt.

 

Förvaring i trapphuset – är det tillåtet?

Under vintern visst är det tråkigt att behöva ta in en blöt pulka eller barnvagn i lägenheten innan den fått stå och torka någon annanstans? För vissa har trapphuset blivit den perfekta platsen att förvara diverse saker på. Frågan är dock om det är tillåtet att göra så. Hur ska föreningen tänka och agera kring detta?

Vem ansvarar för trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för.

Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Trapphuset – en viktig utrymningsväg

Föreningen måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg och det bör inte tillåtas att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. En till sak som föreningen bör tänka på är att förvaring av brännbart material i trapphus också kan vara en fara vid händelse av brand.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. På MSB:s hemsida finns bra information att ta del av kring bland annat detta.

Hjälp från kronofogdemyndigheten

Föreningen kan ta hjälp av kronofogdemyndigheten om en bostadsrättshavare vägrar ta bort saker som den placerat i trapphuset. Det som är aktuellt är då att ansöka om särskild handräckning.

För allas trivsel och säkerhet i föreningen är det förstås önskvärt om styrelsen och de boende kan vara överens om vad som gäller beträffande förvaring i trapphus. Regler kring detta kan tas in i föreningens ordningsregler och det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna de boende om vad som gäller i föreningen.