Föreningshuset och Lekplatser

Föreningshuset och Lekplatser

I vår förening har man möjligheten att hyra festlokaler, relax och övernattningsrum. I föreningens utemiljö finns fri tillgång till flera lekplatser, grillplatser, bouleplan, fotbollsplaner och hundrastgård.

Föreningen förfogar över 68st parkeringsplatser som är försedda med el och 33st förhyrda parkeringsplatser. Det finns även 10st laddnings platser för elfordon och 2st publika laddare samt 244st garage. Hela parkeringsytan har under hösten av 2021 genomgått ett större underhållsarbete.

Det pågår även ett projekt att byta samtliga tak och renovering av samtliga tvättstugor.