Försäkringar

Tänk på att Ni måste ha en egen hemförsäkring, för bl.a lösöret i lägenheten. Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrätts-tillägg hos Länsförsäkringar. Försäkringsnumret är 2404452*01.

Om ni får en skada på något som ingår i Ert ansvar för lägenheten ska Ni anmäla det direkt till Länsförsäkringar:

Ring 021-19 01 00 och fråga efter byggskador.

Skadedjur

Om Ni får problem med skadedjur eller insekter så ska Ni ringa till Länsförsäkringar telefonnummer 021-19 01 00 samt Försäkringsnumret är 2404452*01.