Bredband

Föreningen är ansluten till två Internetleverantörer:

Tele2 (gamla Comhem)
Du bor i ett comhemhus för bredband, telefoni och tv.
www.tele2.se/bredband

Stadsnätet (Fibra)
Välj och vraka bland bredbandstjänsterna i vårt utbud.
0771-375 375 / fibra.se