Styrelsen

Välkomna till Styrelsen för Västeråshus nr 23:

Ordförande: Henry Öryd

Vice ordförande: Mats Bergström

Ledamöter: Marja-Liisa Iivonen, Serafia Innala, Mohammad Aldille, Baykar Babikian och Anna Ekström.

Suppleanter: Inger Hansen, Eisa Subhi och Marie Kvarnström.

Revisorer: Åsa Andersson och rev.suppl. Siavash Javidi

Odlingslotter: Annika Dahl

Valberedning: Eva Ljungkrantz, Sylvia Wennerbjer och Katalin Lindberg Csiszér.

Kontakt:
Samtliga funktionärer kontaktas lämpligast via mejl, exp@23an.se, vilket då vidarebefordras till rätt ledamot/ledamöter.

Synpunkter och förfrågningar görs på 021-35 11 66 (EXP) eller via mejl exp@23an.se.

Öppettider hittar ni här.

Fakturaadress:
BRF Västeråshus 23
FTG-nr 798
FE 754
838 74 FRÖSÖN

Motioner

En motion är ett förslag som lämnas till styrelsen och som är av allmänt intresse och därför bör beslutas på stämman. Tänk på att Du måste vara medlem för att lämna en motion. Motioner vill vi få in året runt! Sista datum för inlämning av motioner är 1/2. Senare bidrag behandlas först på stämman året därefter.

Exempel på en motion:

Motion till Västeråshus Nr 23 årsstämma 2012

Förslag: Jag föreslår att föreningen skall bygga en fjärde våning på husen!

Motivering: Därför att det råder bostadsbrist i staden och med en extra våning så får flera chansen till eget boende.

Västerås den 1 sept 2013

Namn, adress och lgh-nummer