Mäklarinformation

Styrelsen för Brf Västeråshus 23 har, med några få undantag, styrelsemöte varannan onsdag.

Enligt nuvarande stadgar skall den som förvärvar en lägenhet också har för avsikt att bo i den. Det är alltså inte tillåtet att köpa en lägenhet för att sedan låta någon annan bo i den.

Styrelsen godkänner inte nya medlemmar där förälder och barn köper lägenheten ihop och där bara den ena parten skall bo i lägenheten. Innan ett godkännande sker av styrelsen så skall ett möte med nya köparen ske för att informera om hur vår bostadsrättsförening fungerar. Vi kontrollerar också spisfläkten för att säkerställa att det inte sitter en felaktig fläkt som stör föreningens ventilationssystem.