Odlingslotter

Det finns 27 st odlingslotter på området som de boende kan hyra.

Gällande pris är 15kr/kvm.

Avgiften för odlingslotten skall erläggas under slutet av mars varje år. Det är också först då som den ansvariga kan svara på om det finns någon lediga.
Det finns en kö som man kan ställa sig i.

Meddela exp. så vidarebefordras det till ansvarig.