Odlingslotter

Ordningsregler för odlingslotter

Det finns 27 st odlingslotter på området som de boende kan hyra. Gällande pris är 15kr/kvm.

Avgiften för odlingslotten skall erläggas under mars varje år. Det är också först då som ansvarig för lotter vet om det finns några lediga. Det finns också en kö som man kan ställa sig i. Meddela exp. så vidarebefordras det till ansvarig.

Det åligger varje användare av odlingslott att hålla denna fri från ogräs och vändas varje höst även om den inte skall behållas nästa år.

Det är inte tillåtet att bygga upp lotterna med brädor och liknande. Det får inte finnas plastdunkar, lådor och redskap kvar på lotten. Kompost får inte strös på lotten utan skall grävas ner, för att inte locka hit råttor.

Lotten får heller inte grävas upp mot husgrund eller staket, den plattraden som är lagd skall vara intakt.

Vid misskötsel av odlingslott avgör ansvarig om odlingslotten skall överlåtas till någon annan. Om arbete med rensning måste ske av MARK personal kommer kostnaden att debiteras användaren.