Odlingslotter

Ordningsregler för odlingslotter

Det finns ett antal odlingslotter på området som de boende kan hyra. Håll utkik efter anslag på entréporten under mars, april. Det är vid den tiden som det är dags att betala hyran för kommande år. Det är också då som kommittén för odlingslotter vet om det finns några lediga.

Det åligger varje användare av odlingslott att hålla denna fri från ogräs och vändas varje höst även om den inte skall behållas nästa år. Det är inte tillåtet att bygga upp lotterna med brädor och liknande. Det får inte finnas plastdunkar, lådor och redskap kvar på lotten. Kompost får inte strös på lotten utan skall grävas ner.

Lotten får heller inte grävas upp mot husgrund eller staket, den plattrad som är lagd skall vara intakt.

Avgiften för odlingslotten skall erläggas på expeditionen under våren enligt de anslag som sätts upp i trapphusen. Gällande pris är 10:-/m2 för lotterna.

Vid misskötsel av odlingslott avgör fritidskommittén om odlingslotten skall överlåtas till någon annan. Om arbete med rensning måste ske av MARK personal kommer kostnaden att debiteras användaren.