Takprojektet

Efter balkongrenoveringen började vi få flera vattenläckor från taket, vilket avslöjade att taket behöver åtgärdas. Det har beslutats att alla tak ska bytas ut till en kostnad runt 50 Mkr. Projektet beräknas ta totalt 3 år att genomföra, en huskropp i taget.

Entreprenör: FMS Bygg

Då frågor kommit in gällande när var och hur arbetet för takarbetet kommer ske lägger vi därför upp denna tidsplan som du hittar här. Övriga frågor hänvisas till exp@23an.se