Regler GYM23

  1. Medlemskap från 18 år krävs för att få nyttja gymmet som medlem i föreningen. Undantag från 16 år med målsman närvarande på plats.
  2. Som andrahandshyresgäst har man inte rätt att nyttja gymmet.
  3. Körkort, pass eller ID-kort måste kunna uppvisas vid ID-kontroll.
  4. Brott mot gymreglerna kan leda till avstängning och då utan återbetalning av avgift.
  5. Redskapen måste användas korrekt, vilket framför allt innebär lugna tillbakarörelser i maskinerna för att hålla ner ljudnivån.
  6. Rengör väsentliga ytor på maskinen med ytdesinfektion efter användning med en liten handduk som man tar med sig hemifrån.
  7. Endast musik genom hörlurar är tillåten.
  8. Man skräpar inte ner eller lämnar utspilld vätska efter sig.
  9. Endast torra och rena inomhusskor är tillåtna.
  10. Drogfritt.
  11. Lokalen kamera övervakas och inspelningar granskas endast vid upptäckt skadegörelse, stöld och vid misstanke om brott mot gymreglerna.
  12. Lokalen hålls automatiskt larmad då vi har stängt, vilket är 21.00-07.00. Då är all vistelse i lokalen är förbjuden.
  13. Det är tillåten med max 10 personer i gymlokalen och dessa förväntas att hålla avstånd. Skall man träna och ser att det är 10 personer i gymmet väntar man utanför eller återkommer.
  14. Alla gymmedlemmar måste blippa/registrera sin tagg vid dörren även om någon annan gymmedlem har öppnat innan.
  15. Öppettider alla dagar från 8:00-20:00.

 

Gymavtals information

 • Pensionärer och andra som inte arbetar förväntas att träna på dagtid (8:00-16:00) på vardagarna, så att de som arbetar kan nyttja kvällstiderna.
 • För att en ungdom från 16 års åldern ska kunna nyttja gymmet ska målsman vara på plats.
 • Duschmöjligheter finns ej men däremot finns det toalett.
 • Depositionsavgiften är 500kr per hushåll.
 • Avgiften är 800kr per helår och 400kr per halvår, exklusive taggen som kostar 100kr. Återbetalningen är endast möjligt vid enskilda fall efter prövning av styrelsen.
 • Det är viktigt att man anmäler förlust av tagg för att minska att obehöriga tar sig in i gymmet. Ny tagg kan erhållas mot en avgift av 100kr. Taggen är din efter avslutad träningsperiod, föreningen köper inte tillbaka den.
 • Gymregler kan komma att förändras vid behov.
 • Vid tecknande av medlemskap till gymmet skall man ha med sin ID-kort.
 • För att bli medlem krävs det att man inte har några obetalda skulder.

 

 

Barn under 16 år får inte vistas i gymmet på grund av olycksfallsrisken.

 

 

Har ni frågor eller funderingar kring gymmet kan ni vända er till GYM23@23an.se

Skickar ni ett mail kan det dröja upp till en vecka innan man får återkoppling.