Parkering

Tomgångskörning

I Västerås får bilar köras på tomgång i max 1 min. Enda undantaget är fordon som behöver hålla motorn igång för att driva en anläggning, t ex sopbilar.

Elbilar – laddhybrider

Föreningen har förberett ett antal laddstolpar. Meddela Exp om Ni har en sådan bil. Vi tillåter inte laddning av bilar i garagen. Elsäkerhetsverket har kommit ut med en varningsskrift där man varnar för brandrisken om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag.

Elskola

Gästparkering/Onumrerade platser

Onumrerade platser finns för boende med tillstånd samt för tillfälliga gäster med biljett. För boende med bil registrerad på området kostar en årsbiljett
1 200 kr. Glöm inte att ta med registreringsbevis när ni skall hämta ut ett nytt parkeringstillstånd. Har ni ingen registreringsbevis med er kommer ni automatisk bli debiterade det högre beloppet. För bilar som är registrerade på annan adress är priset för p-tillstånd 2 400 kr per år. För en P-biljett som köps av annan än bostadsrättsinnehavare betalas även moms.

 • P-tillstånd för Företagsbilar samt gäster (utan reg nr) kostar 3 000 kr/år.
 • P-biljett i automat kostar 3 kr/timme.
 • P-plats med motorvärmare kostar 258 kr/månad.
 • Förhyrda p-platser utan motorvärmare kostar 185 kr/månad.
 • P-plats utan motorvärmare finns endast längs Gråsparvs- Grönfinks- och Bofinksvägen.
 • Garagen längs husen kostar 433 kr per månad from 1 jan 2019
 • Garagen på stora parkeringen kostar 433 kr/månad.
 • De separata garagen på Grönfinksvägen och Bofinksvägen kostar 639 kr/ månad.
 • Husvagnar och släpvagnar håller vi inte längre plats för.
 • Ett parkeringstillstånd för firmabilar och ”gäster” kostar 3 000 kr per år.
 • 2st MC-garage som kostar 258kr/ månad

Förhyrda p-platser och garage har en prishöjning på 3% varje år den 1:a Januari.

Är Ni intresserad av att hyra en plats så anmäl det till Exp, 021-35 11 66 eller exp@23an.se

Ny regler ang. depositionsavgift och hantering av garagenycklar from 1 mars 2016. Depositionsavgiften är 500 kr för två nycklar. Om dessa inte har returnerats till Exp i tid kommer låset att bytas på garaget och depositionsavgiften tillfaller föreningen. Glöm inte att lämna in nycklarna före den sista i månadens utgång.

Förtydligande: Avgiften på 500 kr gäller enbart för nytecknande av kontrakt. Ni som redan har betalat in en deposition behöver inte göra någon fyllnadsbetalning. Det står på respektive kontrakt vad varje hyresgäst har erlagt för belopp i deposition.

Telefonnumret till vaktbolaget Securitas för parkering är 0771 76 70 00.

För kompletterande korrigeringar i parkeringsreglerna, se: Parkeringsregler 2022