Parkering

Tomgångskörning

I Västerås får bilar köras på tomgång i max 1 min. Enda undantaget är fordon som behöver hålla motorn igång för att driva en anläggning, t ex sopbilar.

Elbilar – laddhybrider

Föreningen har förberett ett antal laddstolpar. Meddela Exp om Ni har en sådan bil. Vi tillåter inte laddning av bilar i garagen. Elsäkerhetsverket har kommit ut med en varningsskrift där man varnar för brandrisken om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag.

Elskola

Gästparkering/Onumrerade platser

Onumrerade platser finns för boende med tillstånd samt för tillfälliga gäster med biljett. Dem permanenta tillstånden köper man via Securitas, medan de temporära köps via Easypark, Parkster eller P-Automat.

Klicka på länken nedanför så kommer ni vidare till Securitas hemsida för ytterligare instruktioner om hur man går tillväga för att köpa ett tillstånd.


Securitas Sverige AB

 

För att ändra vilket fordon som parkeringen gäller för kan ni se instruktioner på det här ——–> Hur byter jag till ett annat registreringsnummer

 

Ni som inte har bank-id behöver skriva ut, fylla i samt skicka in denna blankett eller alternativt att ni hämtar blanketten på expeditionen:

Parkeringsansökan

 

 • P-biljett i automat kostar 3 kr/timme.
 • P-plats med motorvärmare kostar 266 kr/månad.
 • Förhyrda p-platser utan motorvärmare kostar 191 kr/månad.
 • P-plats utan motorvärmare finns endast längs Gråsparvs- Grönfinks- och Bofinksvägen.
 • Garagen längs husen kostar 446 kr per månad from 1 jan 2024
 • Garagen på stora parkeringen kostar 446 kr/månad.
 • De separerade garagen på Bofinksvägen kostar 658 kr/ månad.
 • Husvagnar och släpvagnar håller vi inte längre plats för.
 • Ett parkeringstillstånd för externa bilar ej skrivna på någon av föreningens adresser (inkluderar även firmabilar) kostar 3 750 kr inkl. moms per år, eller 313 kr inkl. moms per månad.
 • 2st MC-garage som kostar 266 kr/ månad
 • Uteparkering el/ladd plats 318 kr/månad

Förhyrda p-platser och garage har en prishöjning på 3% varje år den 1:a Januari.

Är Ni intresserad av att hyra en plats så anmäl det till Exp, 021-35 11 66 eller exp@23an.se

Ny regler ang. depositionsavgift och hantering av garagenycklar from 1 mars 2016. Depositionsavgiften är 500 kr för två nycklar. Om dessa inte har returnerats till Exp i tid kommer låset att bytas på garaget och depositionsavgiften tillfaller föreningen. Glöm inte att lämna in nycklarna före den sista i månadens utgång.

Telefonnumret till vaktbolaget Securitas för parkering är 0771 76 70 00.