Felanmälan / Jour

Felanmälan: 021 – 475 65 65

Fastighetsjour: 072 – 888 40 40 för allvarliga händelser som inte kan vänta tills nästa vardag.

Följande orsaker räknas inte som godkända för jourutryckningar (ingen fara för boende eller fastighet), vilket innebär att den boende själv får stå för kostnaderna:

1. Tvätt som har fastnat i stillastående tvättmaskin

2. Strömlöst i hobbyrummet

3. Trasigt lås till hobbyrumsdörren

4. Avsaknad av varmvatten

5. Kallt i lägenheten

6. Stopp i avlopp, som inte svämmar över

7. Hushållsmaskiner/apparater som inte fungerar

Trygghetsjour: 021 – 31 45 50 kl: 22.00 – 07.00 vid störning från lägenheter, trapphus och källare.

Föreningen anlitar NOKAS/AVARN som hjälp när det inträffar störningar från lägenheter, trapphus eller källare.

När Ni ringer ut AVARN så får Exp. en rapport om det inträffade och vid upprepade störningar så kan dessa underlag vara till stor hjälp vid en ev. avhysning. Vid svårare fall som misshandel och liknande meddelar ni vaktbolaget så att de kan ta med sig en polis.

Kostnaden debiteras den som stör.