Renovering

Kök

I kök får endast dragkåpa (spiskåpa) anslutas till frånluftssystemet. Alliansfläktar eller fläktar med kolfilter eller varianter som är avsedda för villa får under inga omständigheter direktanslutas till föreningens ventilationssystem. Skador som uppstår på föreningens takfläktar och kan härledas till felaktiga montage i lägenheter kommer att debiteras medlemmen. Läs mer angående Spiskåpa / Dragkåpa här.

Blandare (kranar)

Styrelsen har fattat beslut om MARK enbart renoverar, monterar och byter reservdelar på etablerade märken. T.ex som Mora Mattson, Oras, Vårgårda (Gustavsberg).

Dörr

Dörrpartiet till badrummet skall vara ventilerat för att erhålla god ventilation.

Väggar

Om man har för avsikt att riva eller bygga upp en vägg skall man lämna en ritning till styrelsen, över hur man tänker göra. Förvaltaren kommer sedan att kontakta Er för detaljer och därefter fattar styrelsen ett beslut.

Grovkök

Inga förändringar får göras i grovköket, som påverkar golvbrunn, väggar och golv, utan styrelsens godkännande. Det finns en fuktspärr i golv och väggar som inte får brytas.

Störning

All renovering bör ske med omtanke av grannar. Prata gärna med dem om hur länge Ni tror att renoveringen kommer att pågå och glöm inte att ta extra hänsyn till grannar med små barn.

Reparationsfond

Till varje lägenhet finns en reparationsfond som kan utnyttjas vid ommålning, tapetsering osv.

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar här: Utbetalning ur inre fond  eller hämta den på Exp. Lämna sedan in blanketten samt kvitton till Exp för utbetalning. Pengarna sätts sedan in på ert konto inom ca 2 veckor.

 

Läs gärna igenom: Att tänka på vid renovering av din lägenhet innan ni påbörjar er renovering.