Åtgärda lukt från Grannar

Hej!

På förekommen anledning med problem av lukter såsom t.ex. matos eller röklukt mellan lägenheter har styrelsen beslutat att undersöka och åtgärda de läckage som eventuellt förekommer.

Personal från företaget Byggmäster AB gör efter kontroll ett mindre inspektionshål som sedan täcks igen med en liten lucka. Ingreppet görs vanligtvis i hallen och luckan upplevs normalt inte störande.

I det fall du inte känner av någon lukt från grannarna kan det ändå vara så att grannarna är besvärad av lukt från din lägenhet.

Då vi behöver komma in i alla aviserade lägenheter är det viktigt att i det fall du inte är hemma ställer in låset i serviceläge det datum som du har tilldelats. Instruktioner för hur finns på hemsidan.

Med Vänliga Hälsningar: Styrelsen

« Tillbaka