nov 26

Regeländring vid av- och pålastning

Tiden man får stå på området med bil utan risk för böter vid på- och avlastning har nu sänkts från tidigare 10 min till 6 min.