Arkiv

Vad händer?

Grillsäsongen startar, vad är ok och inte?

2023-03-14

Nu har grillsäsongen börjat och många medlemmar vill grilla, vart och hur får man grilla? Grillning på balkong är bara tillåtet med el-grill. Det är dock ej rekommenderat då risken för rökskador, kolmonoxidförgiftning och brandrisken ökar för den som grillar och dess grannar. Vi rekommenderar att man grillar på våra gemensamma gårds-grillar som finns på området. Där[…]

Läs mer »

Råttor på Lövhagsgatan 3-23

2022-11-02

Det har kommit till föreningens kännedom att vi har problem med råttor i källaren på Lövhagsgatan    3-23. Exp behöver lokalisera råttorna och det skulle underlätta om ni kan ge oss information om ni har sett vart råttorna befinner sig. Sprid gärna detta till era grannar och undvik att ha saker på golvet.

Läs mer »

Vattenlarm

2022-10-13

Efter stamspolningen kommer alla lägenheter få ett vattenlarm installerat i diskbänksskåpet. Larmet tjuter när det kommer i kontakt med vatten. Anmäl till Exp om den börjar larma.

Läs mer »

Stamspolning

2022-05-26

Föreningen har påbörjat stamspolning av våra avloppsrör. Detta kommer att ske på hela området för att förebygga stopp i avloppen och minska vattenskador i våra lägenheter. Därför är det väldigt viktigt att vi kommer in i alla lägenheterna när det är dags. Närmare informationen kommer att komma när det börjar närma sig. Föreningen kommer i[…]

Läs mer »

Gräsmattor

För biologisk mångfald kommer föreningen att låta små delar av vissa gräsmattor växa upp till ängsyta. Detta skall gynna naturlivet på området.  

Läs mer »

Garage

2022-04-28

Om man önskar att hyra ett garage kan man maila till expeditionen på exp@23an.se.

Läs mer »