Arkiv

Vad händer?

Stamspolning

2022-05-26

Föreningen har påbörjat stamspolning av våra avloppsrör. Detta kommer att ske på hela området för att förebygga stopp i avloppen och minska vattenskador i våra lägenheter. Därför är det väldigt viktigt att vi kommer in i alla lägenheterna när det är dags. Närmare informationen kommer att komma när det börjar närma sig.

Läs mer »

Gräsmattor

För biologisk mångfald kommer föreningen att låta små delar av vissa gräsmattor växa upp till ängsyta. Detta skall gynna naturlivet på området.  

Läs mer »

Städbolag

Föreningen kommer att byta städbolag under sommaren och hoppas att ni har överseende under övergångsperioden.

Läs mer »

Garage

2022-04-28

Om man önskar att hyra ett garage kan man maila till expeditionen på exp@23an.se.

Läs mer »