Kategori: Okategoriserade

Vad händer?

Stamspolning

2022-05-26

Föreningen har påbörjat stamspolning av våra avloppsrör. Detta kommer att ske på hela området för att förebygga stopp i avloppen och minska vattenskador i våra lägenheter. Därför är det väldigt viktigt att vi kommer in i alla lägenheterna när det är dags. Närmare informationen kommer att komma när det börjar närma sig.

Läs mer »

Gräsmattor

För biologisk mångfald kommer föreningen att låta små delar av vissa gräsmattor växa upp till ängsyta. Detta skall gynna naturlivet på området.  

Läs mer »

Städbolag

Föreningen kommer att byta städbolag under sommaren och hoppas att ni har överseende under övergångsperioden.

Läs mer »

Garage

2022-04-28

Om man önskar att hyra ett garage kan man maila till expeditionen på exp@23an.se.

Läs mer »

Tidsplan för takarbete

2021-08-13

Då frågor kommit in gällande när var och hur arbetet för takarbetet kommer ske lägger vi därför upp denna tidsplan som du hittar här. Övriga frågor hänvisas till exp@23an.se

Läs mer »

Få din månadsavi digitalt

2021-05-23

Nu kan ta du ansöka om e-postavisering av månadskostnaden istället för att få den skickad i traditionella brevlådan. Du ansöker genom att fylla i uppgifterna i nedanstående dokument och skickar in till Bredablick. Ansökan om e-postavisering månadskostnad

Läs mer »

Nya telefon & besökstider för EXP.

2021-04-29

Nu öppnar vi expeditionen igen med restriktioner fr.o.m 2021-05-03. Sedan covid-19 pandemins början har vi valt att hålla expeditionen stängt men nu öppnar vi igen med ändrade besökstider och restriktioner som kommer förändra hur ditt besök kommer att se ut framöver. Under årets gång har vi gjort flera anpassningar som ska göra det säkert för alla[…]

Läs mer »

Brandinformation – En olycka händer så lätt

2021-04-08

Vi uppmanar alla medlemmar att läsa utbildningsmaterialet i denna PDF. Informationen är mycket värdefull när olyckan är framme och hjälper dig agera säkert och att förebygga olycksfall kopplat till brand.

Läs mer »

Eldragning, rör m.m.

2021-04-04

Behöver du dra elledningar, rör, fixa element m.m. – Börja med att kontakta expeditionen!

Läs mer »